<p class="herologo">Norsk Laft</p>

<p class="herologo">Norsk Laft</p>

<p class="herologo">Norsk Laft</p>

<p class="herologo">Norsk Laft</p>

<p class="herologo">Norsk Laft</p>

<p class="herologo">Norsk Laft</p>

Velkommen til bransjeforeningen Norsk Laft

Om oss

Lafting er et eldgammelt håndverk, som hittil ikke har hatt klare standarder for kvalitet og utførelse. Dette har bransjen, myndighetene og Norsk Treteknisk Institutt nå gjort noe med. Det er etablert en kvalitetsnorm for laftebygg med tilhørende kontrollordning, som alle forbrukere vil ha stor nytte av ved oppføring av laftede hus og hytter.

Bransjenormen er utarbeidet av Norsk Laft i samarbeid med Norsk Tretekninsk Institutt. Standarden har primært kommet i stand gjennom å samle den kunnskap og erfaring som medlemmene av Norsk Laft og andre ressurspersoner besitter.

Det finnes utallige dialekter innenfor laftebygging, og den distiktsmessige variasjonen er stor. Denne standarden skal være åpen for flere løsninger, slik at variasjoner mellom distrikter blir tatt vare på. Normen er ment for bruk både ved nybygging og rehabilitering/restaurering. 

Bransjenorm

Bransjenormen er utarbeidet av Norsk Laft i samarbeid med Norsk Tretekninsk Institutt. Standarden har primært kommet i stand gjennom å samle den kunnskap og erfaring som medlemmene av Norsk Laft og andre ressurspersoner besitter.

Det finnes utallige dialekter innenfor laftebygging, og den distiktsmessige variasjonen er stor. Denne standarden skal være åpen for flere løsninger, slik at variasjoner mellom distrikter blir tatt vare på. Normen er ment for bruk både ved nybygging og rehabilitering/restaurering. 

Klikk her for bransjenorm

Styret

Norsk Laft består i 2019 av 17 medlemmer og to assosierte medlemmer.
Styret består av:
Bjørn Nyborg
Styreleder
Knut Tore Apeland
Nestleder
Ole Petter Sætre
Styremedlem
Øyvind Moen
Styremedlem
Roar Myrhaug
Styremedlem


Medlemsbedrifter

(last ned oversikt)

Viking Laft AS
Viking Laft AS

Viking Laft AS

Øverbygg Norge AS
Øverbygg Norge AS

Øverbygg Norge AS

Trehuseksperten
Trehuseksperten

Trehuseksperten

Straume Handlaft AS
Straume Handlaft AS

Straume Handlaft AS

Stokk & Stein AS
Stokk & Stein AS

Stokk & Stein AS

Økolaft
Økolaft

Økolaft

Heidal Laft og Tradisjonsbygg AS
Heidal Laft og Tradisjonsbygg AS

Heidal Laft og Tradisjonsbygg AS

Lundhytta
Lundhytta

Lundhytta

Røroshytta
Røroshytta

Røroshytta

Sirdal Handlaft AS
Sirdal Handlaft AS

Sirdal Handlaft AS

Haukeli Hytter og Hus
Haukeli Hytter og Hus

Haukeli Hytter og Hus

Handlaft og Tredesign AS
Handlaft og Tredesign AS

Handlaft og Tredesign AS

G. Thue Håndlafting og Sagbruk
G. Thue Håndlafting og Sagbruk

G. Thue Håndlafting og Sagbruk

Aas Laft og Bygg AS
Aas Laft og Bygg AS

Aas Laft og Bygg AS

Thøring Hyttefabrikk
Thøring Hyttefabrikk

Thøring Hyttefabrikk

Rindalshytter
Rindalshytter

Rindalshytter

Miljøhus
Miljøhus

Miljøhus

Østlaft Bygg AS
Østlaft Bygg AS

Østlaft Bygg AS

Assosierte medlemmer

Laftehøvleriet
Laftehøvleriet

Laftehøvleriet

Solem Sag
Solem Sag

Solem Sag

Ofte stilte spørsmål

Spørsmålene du bør stille og svarene du bør vektlegge når du skal velge leverandør av laft:

Hvilken fuktighet har tømmeret?

Tømmer bør ha under 20% fuktighet. Hvis ikke kan du få store problemer både under bygging og etter at bygget er tatt i bruk. Detaljerte kvalitetskrav finner du i bransjenorm for laftebygg (KNL-002).

Følger leverandøren bransjenorm for laftebygg?

Denne bør tas med som vedlegg til kontrakten. Normen beskriver kvalitetsegenskaper som er spesielle for laft og som ikke finnes i ordinære byggstandarder eller tekniske forskrifter. Alle medlemmer i Norsk Laft følger barnsjenormen.

Hvordan kan leverandøren dokumentere sin kvalitetssikring?

Din beste sikkerhet for at leverandøren har nødvendig fokus på kvalitet, er at den underlegger seg ekstern kontroll. Medlemmene i Norsk Laft lar Norsk Treteknisk Institutt foreta slik kontroll.

Hvilke kontraktsmaler benytter leverandøren?

Som forbruker har du klare rettigheter gjennom Bustadoppføringslova og Kjøpsloven. Kontrakten bør baseres på disse lovene.

Hvilken sikkerhet stiller leverandøren?

Sjekk dine rettigheter i Bustadoppføringslova.

Er leverandøren medlem av Norsk Laft og underlagt Kvalitetskontrollen til Norsk Laft?

De ledende leverandørene er medlemmer av Norsk Laft. Medlemmene bidrar til utvikling og kvalitetssikring av bransjen og alle er underlagt den eksterne kontrollordningen.

Samarbeidspartnere

Trefokus
Trefokus

Trefokus

Svenska Timmerhus
Svenska Timmerhus

Svenska Timmerhus

Treteknisk
Treteknisk

Treteknisk

Kontakt oss

414 37 877
v/ Øko-tjenester As, Snåsa sentrum, 7760 SNÅSA
Orgnr 990 655 782

Intranett

Klikk for å logge inn

Klikk for å logge inn